Provincie Utrecht tekent voor veilig openbaar vervoer

10-7-2020
De provincie Utrecht heeft zich achter nieuwe, landelijke afspraken geschaard om de veiligheid voor reizigers in het openbaar vervoer te waarborgen. Om dat te bereiken hebben 28 partijen in het openbaar vervoer, waaronder Syntus Utrecht, de samenwerking versterkt en afspraken gemaakt die zijn vastgelegd in het Landelijk Convenant Sociale Veiligheid in het OV. 
Het convenant is het resultaat van samenwerking tussen het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, opdrachtgevers in het openbaar vervoer, vervoerders, Nationale Politie en ProRail. Uniek aan dit convenant is dat alle ov-partijen samen een landelijke aanpak hebben opgesteld, waarmee de veiligheid voor reizigers door het gehele land een belangrijk onderdeel wordt overal waar openbaar vervoer is.

Aanpak in Utrechts openbaar vervoer

In het regionaal Utrechts openbaar vervoer hebben de vervoerders U-OV en Syntus Utrecht werkafspraken gemaakt met de politie. Samengewerkt wordt bij het delen van informatie over incidenten rondom sociale veiligheid. De Utrechtse vervoerders voeren met de politie ook gezamenlijk controles uit. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht leren daarbij veel van elkaar. Nadat U-OV eerder ervaringen had opgedaan met het direct aansprakelijk stellen van reizigers die zich misdragen of niet aan de regels houden, heeft vervoerder Syntus Utrecht begin dit jaar deze manier van werken overgenomen. Deze lik op stuk aanpak werpt inmiddels vruchten af.
Gedeputeerde Schaddelee: “Veiligheid is voor reizigers in het OV cruciaal. Als provincie zijn we daarom blij met deze actie, samen zetten we de schouders onder veilig OV.” 

Landelijk zijn afspraken gemaakt over het versterken van de samenwerking en het delen van kennis bij de aanpak van veiligheid in het OV. Om de krachten te bundelen worden alle partijen in het Nederlands openbaar vervoer daarbij betrokken in overleggen over beleid en plannen, ook vakbonden en reizigersorganisaties. De provincie Utrecht volgt daarbij ook de landelijke afspraak dat in de voorbereiding van de nieuwe concessieperiode vanaf 2024 aan vervoerder(s) vooraf heldere eisen over de veiligheid van reizigers in het openbaar vervoer worden gesteld.
Provincie Utrecht tekent voor veilig openbaar vervoer