/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

WeHelpen

WeHelpen brengt mensen die anderen willen helpen en mensen die hulp nodig hebben bij elkaar. WeHelpen daagt iedereen uit deel te blijven nemen aan de samenleving. Want iedereen kan van waarde zijn voor een ander en kan een ander helpen in raad of daad. Syntus is lid van de coöperatie WeHelpen omdat dit past bij ons streven naar het bieden van (on)gewoon goed openbaar vervoer voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Zo dragen WeHelpen én Syntus bij aan een samenleving waarin elkaar helpen vanzelfsprekend is.

Met een beetje hulp kunnen mensen die nu zelf niet met het openbaar vervoer (durven) reizen dit soms wel met hulp van een ander. Via WeHelpen kunnen zij die hulp vinden. Mensen die graag anderen helpen, kunnen hun hulp aanbieden op Wehelpen.nl. Bijvoorbeeld om de OV-chipkaart uit te leggen, iemand naar de bushalte te brengen of vervoer aan te bieden naar plekken die met het openbaar vervoer lastig bereikbaar zijn. 

Hieronder staan de nieuwste hulpvragen & het nieuwste hulpaanbod rondom vervoer. Log in op WeHelpen.nl om in contact te komen met mensen die een hulpvraag hebben of hulp aanbieden op her gebied van vervoer.

we helpen