/getmedia/2e92f3a0-5eb7-44e7-9865-c6a9e6870fca/Over-Syntus.jpg?width=880&height=220&ext=.jpg

Syntus neemt maatregelen ter vergroting veiligheid chauffeurs en reizigers

4-5-2016

Na voortdurend overleg tussen vakbonden, Ondernemingsraad Veluwe en Syntus, zijn vrijdag 29 april jl. een aantal maatregelen afgesproken ter vergroting van de veiligheid van buschauffeurs en reizigers. De aanleiding hiervoor was onder meer de overval op een buschauffeur in Apeldoorn op 4 april jl. Naast deze maatregelen die op korte termijn worden genomen, participeert Syntus actief in de landelijke aanpak om contant geld uit de bussen te weren.

De maatregelen die Syntus neemt, bestaan uit een combinatie van operationele aanpassingen. De aanwezigheid van toezichthoudende medewerkers wordt verder uitgebreid, met name tijdens de avonduren. In al onze concessies zijn goede werkafspraken gemaakt met de politie, die bijdragen aan preventie en sneller ingrijpen in geval van calamiteiten. In combinatie met de camerabewaking in de bussen is de pakkans daardoor groot. Ook is het zo dat, in het kader van de Veilige Publieke Taak (VPT), geweld tegen werknemers met een publieke taak, zoals buschauffeurs, zwaarder wordt bestraft.

Contant geld uit de bus

Buschauffeurs hebben hooguit € 25,- contant geld bij zich. Syntus neemt maatregelen om contant geld in de bus verder te verminderen. We onderzoeken de mogelijkheden, opdat chauffeurs straks op meer plaatsen hun geldvoorraad kunnen afstorten. In voorbereiding op het volledig weren van contant geld uit de bussen, start Syntus nog dit jaar een pilot in Apeldoorn om apparatuur te testen voor alternatieve betalingsmogelijkheden zoals pinbetalingen en contactloos betalen.

Syntus wil per 1 januari 2018 al het contant geld weren in alle bussen van Syntus. Hiervoor gelden de volgende drie voorwaarden:

  • Stabiele goed functionerende cashless pay techniek;
  • Overeenstemming met alle betrokken overheden/opdrachtgevers;
  • Goed ge├»nformeerde reizigers.

Landelijke aanpak

Syntus continueert de gesprekken met andere vervoerders, opdrachtgevers en nationale overheid om een gezamenlijke oplossing te vinden voor dit landelijk, maatschappelijke probleem. Het weren van contant geld op de bus werkt alleen als dit bij alle vervoerders tegelijkertijd wordt ingevoerd en hierover op duidelijke wijze wordt gecommuniceerd naar de reizigers.

Syntus neemt maatregelen ter vergroting veiligheid chauffeurs en reizigers