Resultaten reizigersconsultatie dienstregeling 2022

25-11-2021

Afgelopen zomer heeft er een reizigersconsultatie plaatsgevonden voor de nieuwe dienstregeling van 2022. Reizigers is gevraagd om op basis van het concept Vervoerplan 2022 wensen aan te geven. Er zijn bij Syntus Utrecht en U-OV 63 inzendingen binnengekomen. Hieronder staat een samenvatting van de ingestuurde wensen voor de lijnen van Syntus Utrecht. Ook wordt hierbij aangegeven in hoeverre de betreffende wens is doorgevoerd in de nieuwe dienstregeling. 

Lijn 50 Utrecht - Veenendaal - Wageningen
Een vraag was of lijn 50 in Veenendaal na de werkzaamheden in Veenendaal aan de Kerkewijk over de Rondweg-West kan blijven rijden. Vooralsnog wordt niet overwogen de route van lijn 50 te wijzigen. In het verleden is gebleken dat de reguliere route past bij de klantvraag. Een belangrijke bestemming van die reguliere route is het station Veenendaal Centrum welke in de omleidingsroute niet wordt bediend. 

Lijn 59 Hilversum - Zeist (via Lage Vuursche)
Sinds de dienstregeling van 2021 rijdt lijn 59 niet meer op zaterdag, omdat er te weinig reizigers van deze bus gebruik maakten. De wens om deze bus wel weer op zaterdag te laten rijden kwam meerdere keren binnen. Gezien de financiële uitgangspunten voor dit vervoerplan, is er op dit moment ook geen ruimte voor uitbreiding en is opnieuw opstarten van de zaterdagdienst per start dienstregeling 2022 niet mogelijk. Om deze lijn in de toekomst alsnog op zaterdag te laten rijden, moet er aantoonbare vraag naar zijn. Het is de vraag of die vervoersvraag nu en in de toekomst aan de minimale eis zal voldoen. Dit zal nader onderzocht dienen te worden. In overleg met de opdrachtgever provincie Utrecht zal, als er weer meer financiële ruimte komt, worden besproken welke mogelijkheden er zijn.
 
Lijn 74 Soestdijk Noord - Soest Zuid
De wens is om de aansluitingen van lijn 74 op de trein richting Driebergen-Zeist te verbeteren. De vertrek- en aankomsttijden in Zeist worden voor lijn 74 bepaald door aansluitingen op de Lekbrug in Vianen en bij Kanaleneiland-Zuid in Utrecht. We begrijpen de wens, maar het is helaas niet mogelijk overal en altijd een perfecte aansluiting te bieden.

Lijn 107 Utrecht - Gouda en 295  Utrecht - Rotterdam Capelse Brug
We wens is om van deze 2 lijnen U-link lijnen te maken, gezien de hoge frequenties van deze lijnen. De frequentie op beide lijnen is echter (op dit moment) niet hoog en constant genoeg om als U-link lijn te gaan rijden.

Lijn 123 (Uithoorn) - Mijdrecht - Woerden - Oudewater
De wens is om lijn 123 van Mijdrecht naar Woerden 5 minuten eerder te laten rijden, zodat op station Woerden de Intercity kan worden gehaald. Er is geprobeerd de aansluiting naar Utrecht op de IC in de ochtend en in de middag vanaf de IC uit Utrecht te creëren.

Verbinding tussen Soest en Baarn
Een van de ingezonden wensen was het verbeteren van de busverbinding tussen Soest en station Baarn. Soest is qua openbaar vervoer goed ontsloten. Het bedienen van Baarn anders dan met lijn 272 en de buurtbussen 572 en 573 ligt daarom niet voor de hand.

Regio Benschop-IJsstelstein
Er zijn diverse suggesties binnengekomen voor de regio Benschop-IJsstelstein. Hierbij moet worden gerealiseerd dat het erg lastig is om een buurtbus te integreren in een reguliere lijn of andersom. Dat vergt meer onderzoek en overleg om tot een weloverwogen voorstel te komen dat voor gebruikers gewenst is en wat de kosten betreft haalbaar is. De gemaakte opmerkingen zullen door de Vervoerkundigen worden beoordeeld en, indien haalbaar, overgenomen voor een volgende dienstregeling aanpassing.

SyntusFlex Mijdrecht
Een van de ingezonden feedback is dat de betrouwbaarheid van SyntusFlex in Mijdrecht  beter kan. Ook is er een wens de dienstverlening uit te breiden naar het weekend. Syntus Flex is een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van Syntus Utrecht. Wij gaan ook onderzoeken op welke wijze wij onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

Nachtnet
De wens is er om de nachtbussen weer te laten rijden. Gezien de huidige coronamaatregelen ontbreekt voorlopig de noodzaak nachtbussen te rijden. Zodra de horeca weer na 0.00 uur open mag zijn, kijken we opnieuw naar de vervoersvraag. 

Inmiddels is de dienstregeling van 2022 bekend gemaakt. Deze gaat op 12 december 2021 in.