Reizigers binnenkort weer welkom in de buurtbus

22-10-2020
Binnenkort kunnen de buurtbussen de weg weer op, zodra diverse technische aanpassingen zijn gedaan. TNO beveelt aan om kuchschermen, extra ventilatie units en actieve luchtfiltering aan te brengen. Ook is regelmatige schoonmaak van het kuchscherm noodzakelijk. Deze aanpassingen verkleinen de kans op blootstelling aan mogelijke deeltjes van het coronavirus.
Sinds de start van de coronamaatregelen, in maart 2020, hebben onze buurtbussen niet meer gereden. In de Provincie Utrecht bieden we inmiddels (gedeeltelijk) alternatieven aan. Het risico in de kleine voertuigen, met over het algemeen chauffeurs in de kwetsbare doelgroep achter het stuur, was te groot. Bij de grote bussen werden de voordeur en de eerste rij stoelen afgesloten, waardoor de 1,5 meter afstand tot de chauffeur gewaarborgd kon worden. Bij de kleine buurtbussen was dit niet mogelijk.

Aanvullend onderzoek

Voor het OV met grote bussen hebben alle OV-bedrijven, via OV-NL, onderzoek laten doen door TNO. Hier bleek al eerder welke aanpassingen nodig waren. Voor de kleine bussen met één in-en uitstapdeur was aanvullend onderzoek nodig. Er zijn diverse mogelijke oplossingen getest. TNO adviseert een combinatie van verschillende aanpassingen en regelmatig schoonmaken. De aanpassingen die wij op basis van het TNO-advies gaan aanbrengen, zijn een kuchscherm en een combinatie van een extra dakventilator voor luchtafvoer en een actieve filterunit (HEPA), vergelijkbaar met het filter dat in ambulances en vliegtuigen wordt gebruikt. Uiteraard voldoen de maatregelen ook aan de eisen van de verkeersveiligheid.

Samen met de buurtbusverenigingen

De chauffeurs van de buurtbussen zijn veelal vrijwilligers, die via lokale buurtbusverenigingen de regio bereikbaar houden. Veel chauffeurs hebben al aangegeven dat ze deze taak graag weer willen oppakken. Uiteraard zullen er ook vrijwilligers zijn die hier nog mee willen wachten, bijvoorbeeld omdat zij in een risicogroep vallen. Dit kan mogelijk effect hebben bij het (gedeeltelijk) invullen van de lokale dienstregelingen. Wij zijn inmiddels in gesprek met de buurtbusverenigingen en opdrachtgevers over het advies van TNO en het moment en de wijze van opstart.

Planning

Het duurt nog even voordat de aanpassingen zijn doorgevoerd in onze buurtbussen. Het streven is om in november alle buurtbussen omgebouwd te hebben. Wij zijn hierin afhankelijk van leveranciers voor de benodigde materialen. Zodra de buurtbussen weer gaan rijden communiceren wij hierover. Dat gebeurt onder andere via onze website en sociale mediakanalen. De datum kan mogelijk per buurtbuslijn verschillen.