Provincie onderzoekt effecten coronamaatregelen op reisgedrag

17-11-2020
De provincie Utrecht voert een vervolgonderzoek uit naar de effecten van de coronamaatregelen op het reisgedrag van de inwoners. Na een eerder onderzoek in mei te hebben gedaan, komt daarmee een actueel beeld beschikbaar van het reisgedrag. 

Door inwoners te vragen naar hun reisgedrag krijgt de provincie Utrecht actueel inzicht in de impact van de beperkende maatregelen rondom corona op het verkeer en openbaar vervoer. Ook komt er zo inzicht of reizigers nu anders denken over het gebruik van bus en tram dan in begin mei, toen de beperkingen van de eerste lockdown van kracht waren. De gegevens worden verzameld door onderzoeks- en adviesbureau Moventem. 

Veiligheid in het openbaar vervoer
In de online enquĂȘte worden vragen gesteld naar de ervaringen met thuis werken en thuis studeren. Gevraagd wordt hoe dit beleefd wordt en of men verwacht blijvend anders te werken, te vergaderen, te leren en sociale contacten te onderhouden. In het onderzoek krijgt de veiligheid van het regionaal Utrechts openbaar vervoer bijzondere aandacht, zoals het verplicht gebruik in het openbaar vervoer van  mondkapjes. Gekeken wordt naar de maatregelen die zijn genomen in het regionaal OV om reizigers veilig gebruik te laten maken van bus en tram: wat betekent dit voor het feitelijk gebruik van het OV en de beleving bij de reizigers?
Uit het onderzoek in mei kwam vooral naar voren dat corona een forse impact heeft op de beleving van het OV in de provincie Utrecht. Ruim de helft van de respondenten gaf aan het minder prettig te vinden te reizen met het openbaar vervoer. Onder de deelnemers aan het onderzoek gaf ruim 40% aan de spits te willen mijden. Volgens OV-reizigers kunnen vooral de volgende maatregelen genomen worden om de drempel om met het OV te reizen te verkleinen: het instellen van een maximaal aantal reizigers (39%) en meer voertuigen inzetten tijdens de spits (34%).

Meedoen met het onderzoek?
Voor dit onderzoek is een online vragenlijst beschikbaar die door iedereen kan worden ingevuld. Dit is mogelijk tot 13 december. Ga daarvoor naar  www.moventem.nl/utrecht