Openbaar vervoer verandert in de provincie Utrecht

13-11-2020
Vanaf 3 januari 2021 wijzigt de dienstregeling voor het openbaar vervoer in de provincie Utrecht. Vervoerders U-OV en Syntus Utrecht gaan dan tijdelijk minder ritten rijden. Ook vervallen enkele buslijnen en worden lijnen soms ingekort. De afname van het aantal reizigers in het Utrechts openbaar vervoer sinds de uitbraak van het coronavirus betekent dat de exploitatie onder druk staat. Dit levert een forse terugval aan inkomsten op en dat maakt deze tijdelijke maatregelen noodzakelijk. 
Dit blijkt uit de plannen voor de dienstregeling 2021 van U-OV en Syntus Utrecht, die door het dagelijks bestuur van de provincie Utrecht zijn vastgesteld. Het gebruik van het openbaar vervoer is sinds afgelopen voorjaar met meer dan de helft teruggelopen en daarmee ook de inkomsten. Door de fors teruggelopen vraag is het niet mogelijk om het huidige OV-aanbod in stand te houden. Bovendien ontwikkelt de reizigersvraag zich tot nu toe grillig. De verwachting is dat de inkomsten de komende jaren lager zullen blijven dan voor de coronacrisis. Dit heeft grote financiële gevolgen voor de provincie Utrecht als opdrachtgever van het regionaal OV en de positie van de vervoerders. Zonder bezuinigingen kan de continuïteit van het openbaar vervoer in de provincie Utrecht niet worden gegarandeerd. Zoals afgesproken met het rijk gaat het aanbod daarom vanaf volgend jaar tijdelijk terug met ongeveer 8 procent. Medio 2021 wordt gekeken of bijstellingen nodig zijn. Hopelijk in positieve zin, wanneer het verloop van de coronacrisis opschaling van het OV weer toelaat.

Regio blijft bereikbaar met OV

Van belang is dat de regio zoveel mogelijk bediend blijft met openbaar vervoer. De provincie Utrecht heeft de vervoerders daarom gevraagd daar bij het maken van de nieuwe dienstregeling rekening mee te houden. De regio moet met bus en tram zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Daarbij hebben de vervoerders zich geconcentreerd op lijnen waarvan reizigers vóór de coronacrisis relatief veel reizigers gebruik maakten. Deze kunnen minder vaak gaan rijden maar moeten wel in de lucht blijven. Voor de lijnen waarop wordt bezuinigd komt er in vrijwel alle gevallen een alternatief. In slechts enkele gevallen is het niet mogelijk gebleken om ook in de daluren openbaar vervoer aan te bieden. Het gaat dan om trajecten met vrijwel geen reizigers. 

Al met al heeft de nieuwe dienstregeling gevolgen voor het openbaar vervoer in de stadsdienst Utrecht en Amersfoort maar ook in de regio en het buitengebied. De buurtbussen die vooral op het platteland rijden, worden momenteel corona proof gemaakt, met de bedoeling om deze met ingang van de nieuwe dienstregeling weer in te zetten. Momenteel wordt op (delen van) buurtbuslijnen een vervangende dienstregeling gereden.

De belangrijkste wijzigingen voor de dienstregeling 2021 zijn:

Syntus Utrecht

• Introductie vernieuwde lijn 202 Nieuwland – Amersfoort Centraal- Utrecht Science Park met vaker ritten: in de spits 6 i.p.v. 4x/u, in de daluren 4 i.p.v. 2x/u en vanaf januari ook ’s avonds 2x/u een directe verbinding;
• Aangepaste lijn 203 Vathorst – Utrecht Science Park met vaker ritten;
• Buslijnen 201, 204 en 206 tussen Amersfoort en Utrecht Science Park vervallen;
• Minder ritten op diverse stadslijnen Amersfoort op werkdagen in daluren en/of op zaterdag;
• Stadslijn 19 in Amersfoort rijdt niet in de avond en weekend. Stadslijn 9 neemt dit voor een deel over;
• Lijn 17 en 217 (Amersfoort – Leusden) gaan in de spits minder vaak rijden;
• Streeklijnen 70 (Hilversum-Amersfoort), 76 (Amersfoort-Bunschoten/Spakenburg) en 80 (Amersfoort-De Klomp) gaan in de spits minder ritten rijden;
• Lijn 82 (Amersfoort-Doorn Berkenweg) gaat in de daluren minder ritten rijden;
• Lijn 74 (Soestdijk Noord-Soest Zuid) rijdt niet meer op zaterdag;
• Aanpassen bedieningstijden diverse lijnen (waaronder geen ritten in de avond en/of zaterdag);
• Aangepaste route en frequentie lijn 34 (Amersfoort – Soesterberg – Zeist – Utrecht Science park);
• Lijn 207 (Oudewater-Utrecht Science Park) vervalt;
• Lijn 58 rijdt tussen Zeist Busstation en Driebergen-Zeist over de route lijn 43;
• Lijn 59 (Zeist – Hilversum) vervalt op zaterdag;
• Lijn 356 (Amersfoort – Nationaal Militair Museum) vervalt;
• Inkorten lijn 272 (Utrecht Science Park-Baarn) en 298 (Utrecht Science Park-Woudenberg);
• Inkorten van nachtlijn N20 (Amsterdam-Wilnis) en N26 (Utrecht-Maarssen.

U-OV

• Tramlijn 22 tussen Utrecht CS en Utrecht Science Park blijft voorlopig 12 x per uur rijden;
• De U-link lijnen 34 (Amersfoort-Utrecht), 50 (Utrecht-Driebergen/Zeist), 73 (Maarssen-Zeist) en 77 (Nieuwegein-Bilthoven) gaan minder vaak rijden;
• Lijn 73 vervalt tussen Zeist-Centrum en Soesterberg. Lijn 34 neemt de bediening in Soesterberg-Dorp over;
• Lijn 241 (spitslijn Utrecht CS – Wijk bij Duurstede) vervalt;
• Lijn 16 (wijk Lombok – Utrecht centrum) en 18 (versterking lijn 28) vervallen;
• Lijn 11 (Overvecht – Leidsche Rijn) vervalt in het weekend en wisselt in Vleuten van route met lijn 127 (Kockengen - Vleuten). Lijn 127 vervalt na 19.00 uur;
• Lijn 2 (binnenstadslijn Utrecht) rijdt voorlopig niet na 19.00 uur en gaat minder vaak rijden;
• Lijn 31 (IJsselstein – Bilthoven via Utrecht Science Park) wordt ingekort tot IJsselstein Binnenstad;
• Lijn 32 (spitslijn Maarssen – Utrecht Science Park), 247 (spitslijn Houten – Utrecht CS) en 281 (spitslijn Houten – Utrecht Science Park) vervallen;
• Lijn 43 (Houten – Zeist) rijdt voortaan van Houten tot station Driebergen-Zeist en vervalt na 19.00 uur en in het weekend. Lijn 58 (wordt in 2021 gereden door Syntus Utrecht) neemt het traject station Driebergen-Zeist – Zeist-centrum over;
• Lijn 47 (Utrecht CS – Houten) vervalt na 19.00 uur en in het weekend. Haltes van lijn 47 en 281 binnen Houten worden aan U-Flex toegevoegd;
• Lijn 63 (Utrecht CS – De Hagen) vervalt tussen Vianen Lekbrug en Utrecht CS. Reizigers kunnen in plaats hiervan gebruik maken van lijn 85;
• Lijn 65 (Utrecht CS – Vianen) gaat in de spits minder vaak rijden;
• Lijn 74 (Nieuwegein Stadscentrum – Utrecht C.S. - Driebergen-Zeist station) gaat tijdens de spits in de richting tussen Nieuwegein-Centrum en Utrecht CS minder vaak rijden;
• De route van lijn 85 in Leerdam wijzigt waardoor treinaansluitingen verbeteren;
• Lijn 94 (Ameide – Utrecht) vervalt en haltes worden toegevoegd aan de U-Flex Vijfheerenlanden;
• Lijn 111 (Vleuten – De Haar) vervalt;
• Lijn 122 (Loosdrecht – Overvecht) wordt verlaagd naar een uurdienst in de spits en vervalt op zaterdag;
• Het nachtnet en de FC Utrecht Express vervallen.

Bij de totstandkoming van deze nieuwe dienstregeling is reizigersbelangenorganisatie ROCOV om advies gevraagd en heeft de provincie rekening gehouden met de reacties van de Utrechtse gemeenten. Wanneer precies herijking plaatsvindt van de dienstregeling 2021 is momenteel nog niet bekend. De provincie wil in elk geval medio volgend jaar aan de hand van de actuele stand van zaken bekijken of bijstellingen nodig zijn. De nieuwe dienstregeling zal op 3 januari 2021 ingaan.
De vervoerders gaan, nu de provincie deze plannen heeft goedgekeurd, aan de slag om de dienstregeling gereed te maken voor de dagelijkse operatie. Deze komt in de loop van december beschikbaar voor de reizigers.